Zápis dětí na školní rok 2020-2021

19.04.2020 17:19


ZÁPIS DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
v Církevní mateřské škola Laura
Vítkova 12, Praha 8

na školní rok 2020/2021
se uskuteční

2. – 16. května 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocnění COVID –19 bude zápis  organizován bez přítomností dětí a zákonných zástupců v budově školy.

Žádost s přílohami je možno doručit následujícími způsoby:

  • osobním podáním na vrátnici CMŠ Laura (přízemí budovy) v pracovních dnech (4. – 7. 5.  a 11. – 15. 5. 2020) v době od 8:00 do 16:00 hod.
  • do datové schránky školy (ssnmcqr)
    od 2. května 2020 0:00 do 16. května 2020 23:59 hod.
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem od 2. května 2020 0:00 do 16. května 2020 23:59 hod. (Nelze zaslat jen prostý e-mail!)
  • poštou nejpozději do 16. května 2020 (datum pro obdržení v CMŠ Laura). Tento způsob nedoporučujeme vzhledem k nestabilitě služeb České pošty na Praze 8 Karlín.
Všechny potřebné informace a dokumenty naleznete na naši stránkách pod ikonou "Zápisy" (horní lišta).

Trvalé bydliště pro přijetí dítěte do mateřské školy nehraje žádnou roli.