Kalendář

Leden 2020

6. 1.           Tříkrálová sbírka
7. 1.           Vizitace biskupa V. Malého
14. 1.         Divadlo Dokola: O Budulínkovi
15. 1.         Rodinná soutěž O nejhezčí betlém
22. 1.         Oslava Laury, patronky MŠ
22. 1.         Schůzka s rodiči – info k ŠVP
24. 1.         Vyhodnocení soutěže O nejhezčí betlém
31. 1.         Zimní olympiáda  - oslava svátku Laury Vicuni a Dona Boska


Prosinec

1. 12.            1. neděle adventní
5. 12.            Návštěva Mikuláše
11. 12.          Adventní mše sv. (10.00)   
18. 12.          Vánoční besídka

 

Listopad      

4. 11.           Vyhlášení výsledků z Dračí soutěže
9. 11.           Rodinný výlet do Stromovky
11. 11.          Divadlo Pod kloboukem: Hygiena
17. 11.         Státní svátek
20. 11.         Hudební akademie Cecilka
26. 11.         Výstava betlémů v Betlémské kapli – třída Sluníček
29. 11.         Žehnání adventních věnců 10:00
 Říjen
                   Zahájení zájmových kroužků
10. 10.         Ekocentrum Nyctalus: Zvířátka ze starého dubu
12. 10.         Výlet pro rodiče s dětmi – sobota
18. 10.         Rodinná soutěž o nejhezčího draka 
17. 10. – 4. 11. Výstava draků v MŠ        
17. 10.         Hudební pořad  Lenky Hamajdové: O malé čarodějnici Malče
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny – omezený provoz na jednu třídu


Září

30. 8.          Schůzka nových rodičů, 16.00 hod.
2. 9.            Začátek školního roku
                  16:00 schůzka rodičů již docházejících dětí
17. 9.          Divadlo Pod kloboukem: Evelínko, nauč se pozdravit
20. 9.           Vycházka na Vítkov  - pouze Sluníčka
25. 9.           Depistáž školní zralosti   (8.30 hod)
                  16.00 Přednáška pro rodiče: Školní zralost (nejen pro rodiče
                   předškoláků)
                  16:30 individuální rozhovory s rodiči dětí, které dělaly zesty
28.  9.         Státní svátek