Společenství - znamení pevných vztahů a spolupráce

11.06.2020 14:26


Ve středu 10. června 2020 se uskutečnilo v Církevní mateřské škole odborně zaměřené tématické setkání rodičů prohlubující multikulturní téma. Setkání pod názvem "Společenství - znamení pevných vztahů a spolupráce" svým slovem a zkušenostmi provázela Mgr. Marie Kučerová.

Toto setkání se uskutečnilo v rámci projektu Šablony OP PPR, reg. č. CZ 07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001201.