Setkání rodičů

19.08.2020 11:08

Setkání rodičů nových dětí proběhne v pondělí 31. srpna od 16 hod. ve třídě Sluníček.

 Setkání rodičů stávajících dětí se uskuteční v úterý v 16 hod. ve třídě Sluníček.

 Všem rodičům byly odeslány pokyny ohledně této schůzky. V případě dalších dotazů kontaktujte MŠ.