Závěreřná mše svatá

21.06.2019 07:29


Ve středu 19. června se konala v kapli sv. Karla B. mše svatá, ve které mateřská škola děkovala za celý uplynulý školní rok. Mši svatou sloužil o. Josef a v kázání (na téma fíkovník) zdůraznil důležitý postoj "čekání". Umět počkat na věci, na situace, na sebe navzájem, protože i Bůh čeká na nás - to byla povzbuzující slova nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, kteří se této mše sv. zúčastnili. Na závěr všichni obdrželi požehnání pro čas prázdnin a dovolených...